Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 februari 2018

Snelheid A73 en A50 terug naar 100

Onlangs werd bekend dat Rijkswaterstaat met ingang van komende mei de snelheid op de A50 tussen knooppunt Ewijk en Valburg wil verhogen naar 130 kilometer per uur. D66 Beuningen is daar faliekant op tegen en wil op de A50 en A73, vanaf de brug van Ewijk tot knooppunt Neerbosch, de snelheid terug naar 100. “De toenemende geluidsoverlast en de verslechterende luchtkwaliteit die honderden inwoners rondom deze snelwegen ondervinden is de minimale tijdwinst niet waard” volgens D66 Beuningen.

D66-lijsttrekker Roel Kuppens: “Wij staan voor goed wonen en een goed klimaat. Daarom willen we de luchtkwaliteit in onze gemeente verbeteren en de geluidshinder beperken. Dat geluidwerende maatregelen tot zeker 2030 zijn uitgesteld is voor ons onaanvaardbaar.” De partij verwijst daarbij naar het onderzoek van het Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (GGD). Daaruit blijkt dat steeds meer inwoners in Beuningen aanzienlijk meer geluidshinder ondervinden van de A73. Eén op de drie Beuningenaren die op minder dan 600 meter van die snelweg woont zegt hinder te ondervinden en dat is een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden. Daarmee is de A73 inmiddels even lawaaiig voor de Beuningenaren als de A50 voor Ewijkenaren. Om deze reden hebben meer Beuningenaren aangegeven slaapproblemen te hebben.

De luchtkwaliteit komt door de snelheidsverhoging nog verder onder druk te staan. Uit hetzelfde GGD-rapport blijkt dat onze gemeente erg slecht scoort op het gebied van luchtkwaliteit met de andere gemeenten. Dat komt omdat onze gemeente ingeklemd ligt tussen de A73 de A50 en de Waal. Bijvoorbeeld op de A50 leidt de snelheidsverhoging tussen knooppunt Ewijk tot aan de brug tot een toename van uitstoot fijnstof tussen 3 en 9 procent per kilometer en een toename van stikstofdioxide door personenauto’s met circa 27 procent. De uitstoot van bestelbusjes ligt nog hoger en verkeer neemt snel toe door de aantrekkende economie. Daarom is D66 voor het verlagen van de snelheid naar 100 kilometer per uur.

“Voor de A73, tussen knooppunt Neerbosch en knooppunt Ewijk, willen wij dezelfde snelheidslimiet. Nu mag daar nog 120 kilometer per uur worden gereden, maar met een kleine verlaging hebben honderden Beuningenaren veel profijt. De luchtkwaliteit gaat erop vooruit en de nachtrust ook. Tegelijk met het verlagen van de snelheid pleiten wij voor extra maatregelen langs de weg, zoals het plaatsen van bomen achter de vangrails en voor de geluidsschermen. De bomen vangen fijnstof op en maken het landschap bovendien aantrekkelijker. Dat scheelt de bewoners langs de weg een hoop gezeem, want de kozijnen zullen minder zwart zijn.”

Na aandringen is ook verantwoordelijk wethouder Piet de Klein (Beuningen Nu en Morgen) overstag en laat hij metingen uitvoeren naar stik- en fijnstof. “Dat is mooi, maar zeker niet voldoende. Want hij wil eerst afwachten tot de snelheid daadwerkelijk is opgeschroefd en dan vragen bij het rijk of dat alsjeblieft weer omlaag mag. Wij pleiten er voor om sneller actie te ondernemen, voordat het te laat is en de bewoners in de herrie en vieze lucht zitten.”
Kuppens: “Voor ons staat het belang van onze inwoners voor een gezonde leefomgeving voorop. Daarom zijn we voor het verlagen van de snelheid naar 100 kilometer per uur en voor het uitvoeren van een geluid- en stofmeting. Niet eerst de snelheid en dus overlast verhogen om vervolgens pas te gaan meten.”