Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 april 2018

Nu als oppositie

De verkiezingsuitslag is voor D66 Beuningen helaas niet positief uitgevallen. Daar waar we de vorige keer 3 zetels hebben gewonnen stokte het nu bij 2. 2 zetels betekent echter nog steeds dat een groot deel van de inwoners van de gemeente Beuningen het beleid en de visie van D66 steunt. Een beleid dat er mede voor heeft gezorgd dat de afgelopen 4 jaar de gemeente financiën op orde zijn gebracht, er is geïnvesteerd in het onderwijs aan onze kinderen en er grote stappen zijn gezet richting een duurzame toekomst. Progressieve plannen voor een gemeente die vooruit wil.

Helaas moeten we nu constateren dat hier een dikke streep doorheen gaat. Met de keuze voor een coalitie van CDA, VVD en BN&M is gekozen voor een rechtse en conservatieve insteek. D66 had met BN&M en GroenLinks graag een coalitie gevormd waarmee we grote stappen vooruit hadden kunnen zetten op thema’s klimaat, duurzaamheid en onderwijs.

Een nieuw te vormen college met deze drie partijen betekent een aantal stappen terug, in plaats van vooruit. De keuze van BN&M lijkt dan ook eerder voort te komen uit angst voor de felle oppositietaal zoals die de afgelopen maanden uit VVD/CDA hoek kwam, dan de eigen visie en ideeën. Ten aanzien van klimaat, duurzaamheid en energie zijn de programma’s van deze partijen immers een stuk minder ambitieus.

Het is in ieder geval goed te lezen dat de term ‘klein Papendal’ van D66 in de besprekingen ter tafel is gekomen. Daaruit blijkt wederom dat D66 de partij is die vooruit wil. Vanuit de oppositie zullen wij dan ook de komende periode met eigen voorstellen komen om de punten uit ons programma te realiseren.