Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 juli 2016
Potjes

Potjes

Het gaat goed met Beuningen, een conclusie die getrokken kan worden naar aanleiding van de programmarekening en de kaderbrief. Of goed, het gaat beter. De rekening van 2015 wordt afgesloten met een plus van 2,6 miljoen. Er is daarmee weer ruimte om te investeren in de toekomst en zaken waarop eerder is bezuinigd nu weer…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 april 2016 woensdag 23 maart 2016

Waar is Mark Rutte?

Het afgelopen half jaar hebben veel gemeenten zich ingezet voor de opvang van vluchtelingen. Ook de gemeenten waarin wij raadslid zijn. We waren daarom aanwezig op inspraakavonden en discussieerden op verjaardagen en in de sportkantine. We staken onze nek uit op social media en op wijkbijeenkomsten. Sommige van onze wethouders en burgemeesters werden bedreigd en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 maart 2016
Uitnodiging voor een thema avond over basisinkomen

Uitnodiging voor een thema avond over basisinkomen

Het basisinkomen is een vast inkomen dat de overheid verstrekt zonder inkomenstoets of werkverplichting. Het is hoog genoeg om in de samenleving een volwaardig bestaan te hebben. Voorstanders menen dat de mensen er door de onafhankelijkheid gelukkiger van worden. In een aantal landen zijn met het basisinkomen proefprojecten uitgevoerd met zowel positieve als negatieve resultaten.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 30 januari 2016
De (on)macht van het volk

De (on)macht van het volk

De geschiedenisboeken staan er vol mee, volksbewegingen die zorgen voor een verschuiving van de, politieke, werkelijkheid. In de recente geschiedenis zijn hiervan voorbeelden in Libië, Egypte en in de Oekraïne. Verder terug de opstand in de DDR eind jaren 80, de opstand in Hongarije in de jaren 50 en nog eerder de opstand van Nederland…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 november 2015
Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016

D66 is tevreden met de sluitende begroting voor 2016 en de licht stijgende lijn die de begroting de komende jaren laat zien. Deze begroting is sluitend met een geringe belastingverhoging, zeker in vergelijking met buurtgemeenten zoals Wijchen. Dit is niet direct reden tot juichen, maar laat wel zien dat de positie van Beuningen langzaam verbetert.…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 november 2015
Samen kom je verder Hans Driessen wethouder gemeente Beuningen namens D66

Samen kom je verder

Voor het dagelijkse leven van de  inwoners vormt het Rijk van Nijmegen één samenhangend geheel. Je woont in Beuningen,  maar je kinderen gaan in Nijmegen, Druten of Wijchen naar de middelbare school. Mensen uit Dukenburg en Lindenholt komen in Beuningen boodschappen doen en zieke Groesbekers of Maldenaren worden in de Nijmeegse ziekenhuizen goed geholpen. Wijchenaren…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 25 oktober 2015
Trots Roel Kuppens

Trots

Deze week zag ik op twitter een verhaal over brulapen. Het schijnt, zo hebben onderzoekers van de Cambridge University ontdekt, dat de apen met de kleinste testikels het meeste lawaai maken. Zij hebben de hardste brul, waarschijnlijk dus ter compensatie van de kleine ‘ballen’. Hierin zag ik een mooie parallel…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 oktober 2015
De vlag moet uit

De vlag moet uit

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815 Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. De grondwet dateert van 1815, maar helaas…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 oktober 2015
Alles start bij het begin

Alles start bij het begin

Cort van der Linden in de Grondwetsherziening van 1917: “[in] het toezicht der Overheid en het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers [...] en niet in de speciale voorschriften liggen de grootste waarborgen der deugdelijkheid, want met bekwame onderwijzers en goed toezicht is het moeilijk om slecht onderwijs te geven. Indien men…

Bekijk nieuwsbericht