Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 januari 2015 vrijdag 9 januari 2015
Alexander Pechtold spreekt op Nieuwjaarsborrel D66 Rijk van Nijmegen en D66 Gelderland

Alexander Pechtold spreekt op Nieuwjaarsborrel D66 Rijk van Nijmegen en D66 Gelderland

Zaterdag 10 januari bezoekt Alexander Pechtold de gezamenlijke Nieuwjaarsborrel van D66 Rijk van Nijmegen en D66 Gelderland in Stadsbrouwerij de Hemel in Nijmegen. De partijleider van D66 bezoekt de Keizerstad niet voor niets: ‘In deze regio is een krachtig D66-geluid te horen. In Nijmegen behaalde D66 in 2014 het beste resultaat ooit en ook in…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 29 december 2014
De beste wensen

De beste wensen

Kennis = Twijfel Dus wanneer kennis toeneemt, neemt ook de twijfel toe. Hoe kan het dan toch dat zogenaamd deskundigen zonder blikken of blozen één waarheid presenteren? Een overtuiging kan leiden tot tunnelvisie, een geloof tot extremisme. Zolang je twijfelt sta je open voor andere opvattingen en kun je oprecht luisteren naar…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 8 november 2014
Huishoudboekje

Huishoudboekje

Mijn moeder zei altijd: “Je kunt pas iets kopen als je het geld ervoor hebt en als je iets wilt zul je ervoor moeten sparen”. Dit was niet altijd leuk om te horen, maar heeft mij wel geleerd om op een verantwoorde wijze met geld om te gaan. Als fractievoorzitter van D66 in Beuningen probeer…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 6 november 2014
Afscheid commissielid

Afscheid commissielid

Als nieuwe partij in de gemeenteraad is het niet altijd mogelijk een goed beeld te geven van de hoeveelheid werk die sommige taken met zich mee brengen. Gelukkig gaat dit in de meeste gevallen goed, maar soms vragen de werkzaamheden meer tijd dan er beschikbaar is. Voor D66 Beuningen heeft dit erin…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 12 oktober 2014
Gemeentebegroting goed op koers Hans Driessen wethouder gemeente Beuningen namens D66

Gemeentebegroting goed op koers

Uit de nieuwe gemeentebegroting 2015 e.v. blijkt dat Beuningen de financiën weer op orde begint te krijgen. Een van de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. Door nieuwe bezuinigingen en het goed tegen het licht houden van het grondbedrijf is het gelukt om de komende vier jaren overschotten op de begroting te krijgen. Overschotten die nodig zijn om de reserves…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 september 2014 woensdag 24 september 2014 woensdag 23 juli 2014
Zomerreces

Zomerreces

Sinds 19 maart zijn wij in een achtbaan terecht gekomen, de gemeentepolitiek van Beuningen. Als nieuwe partij hebben we ons snel moeten inlezen en inwerken in dossiers die andere partijen al veel langer kennen. Om de discussie te kunnen volgen en een duidelijk standpunt in te nemen is inhoudelijke kennis cruciaal. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 juni 2014
Vragen inzet technische hulpmiddelen bij opsporing uitkeringsfraude

Vragen inzet technische hulpmiddelen bij opsporing uitkeringsfraude

Namens alle gemeenten die samenwerken in het IBO, heeft de gemeente Wijchen op 25 juni jl. een persbericht gestuurd over de inzet van technische hulpmiddelen bij het opsporen van uitkeringsfraude. Hierin is aangegeven dat de inzet van technische hulpmiddelen, zoals gebruik van camera’s, is toegestaan bij de opsporing van uitkeringsfraude. D66 Beuningen…

Bekijk nieuwsbericht