Steun ons en help Nederland vooruit

Alwin Steeg

kandidaat (nu raadscommissielid Financiƫn en Algemene Zaken FAZ en Ruimte)

Ik woon gedurende mijn hele leven in Beuningen, ook woont vrijwel mijn hele (schoon) familie in
Beuningen, Ewijk en Winssen (drie van de vier dorpen van onze gemeente). Verder ben ik actief lid van voetbalvereniging Beuningse Boys met circa 1.000 leden. Mede hierdoor heb ik feeling met wat er in onze gemeente speelt en waar er behoefte aan is. De afgelopen twee jaren heb ik mogen ervaren en actief deel mogen nemen hoe het proces loopt om als fractie een besluit te nemen en deze vervolgens in de commissie voor te bereiden voor de gemeenteraad. Mijn doel is om in de regeerperiode van 2018-2022 gemeenteraadslid te zijn. Met mijn leeftijd van 28 jaar ben ik dan het jongste raadslid van een landelijke partij in onze gemeente.
Voor onze gemeente zet ik me o.a. in voor:
– Wonen in onze gemeente Gemengde wijken met sociale huur en koopwoningen Verdeling van
kwetsbare mensen over diverse woonwijken Voldoende levensloopbestendige (huur)woningen
Doorstroming binnen sociale huurwoningen van eengezinswoningen naar levensloopbestendige
appartementen zodat er voldoende maar ook geschikte woonruimte is voor onze inwoners
– Vervoer binnen onze gemeente Bereikbaarheid van onze gemeente met Wijchen en de stad
Nijmegen per bus Vervoer van hulpbehoevenden binnen onze gemeente en naar zorgaanbieders
– In het kader van een energie-neutrale gemeente in 2050 Na het renoveren van huurwoningen
moeten deze minimaal voldoen aan energielabel B Nieuwbouwwoningen moeten minimaal voldoen aan energielabel B Laadpalen op drukbezochte locaties in onze gemeente Bij vervangen van gemeentelijke voertuigen kiezen voor elektronische voertuigen
– Sociaal/economisch Verbinding vinden tussen jongeren en ouderen middels het bouwen van
diversen type woningen in nieuwbouwwijken Voldoende bewegings- en recreatie voorzieningen voor jong en oud Ontwikkeling omvang gemeentelijke heffingen maximaal conform inflatie
Gezonde financiƫle positie van onze gemeente waarbij de kwaliteit van onze gemeente naar haar inwoners gehandhaafd blijft.