Steun ons en help Nederland vooruit

Henk Peereboom

kandidaat ( nu raadscommissie lid Financiën en Algemene Zaken FAZ)

63 jaar

D66 heeft het afgelopen 4 jaar goed gedaan in Beuningen, zowel de wethouder als de fractie. Ik ben al  bijna 35 jaar lid van D66  en voel me thuis bij uitgangspunten als ‘ ruimte voor het individu, tolerantie, sociaal, redelijkheid, open voor veranderingen en internationale samenwerking’.

In het verkiezingsprogramma voor Beuningen is veel aandacht voor duurzaamheid en onderwijs, ook  dat herkenbare thema’s uit het gedachtengoed van D66.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat D66 herkenbaar blijft als sociaal-liberale partij: iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven, maar als inwoners door omstandigheden zijn aangewezen op de sociale voorzieningen ( bijstand, WMO of Jeudwet) moet de gemeente hen voldoende ondersteuning bieden.

Tot slot vind ik het belangrijk dat de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied (uiterwaarden, oeverwallen en komgronden) behouden blijft.

Niet dat alles bij het oude moet blijven, en zeker niet het beleid dat ‘alles moet kunnen tenzij’, maar een heldere omgevingsvisie waar heldere keuzes worden gemaakt, waar nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn en waar dat niet gewenst is.

Beleidsadviseur gemeente Nijmegen