Steun ons en help Nederland vooruit

Inleiding energie, ecologie en duurzaamheid

Fossiele brandstoffen raken uitgeput, de aarde warmt op. Deze ontwikkeling kan alleen worden tegengegaan als inwoners, bedrijven en politiek een omslag maken naar een veel duurzamere en klimaatneutrale economie. Tijdens de klimaatconferentie in Parijs zijn daarom afspraken gemaakt: In 2050 is onze samenleving energieneutraal en in 2035 zijn woonwijken van het aardgas af en lopen nieuwe auto’s niet meer op fossiele brandstoffen. D66 wil dat ook de gemeente Beuningen een grote bijdrage levert aan het realiseren van deze afspraken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018